Skip to main content Skip to footer

Hoe bereid je je voor op het verkopen van je bedrijf?

Bedrijfsverkoop

Jaarlijks overwegen honderden ondernemers om hun bedrijf te verkopen. Het verkopen van een bedrijf is vaak een spannend en emotioneel proces en tegelijkertijd een traject dat vraagt om expertise, zorgvuldigheid en geduld. Bankfinanciering staat op dit moment onder druk. We zien we dat kopers in de verschillende fases van het verkoopproces hun huiswerk extra goed doen. Om uzelf beter voor te kunnen bereiden zullen wij in dit artikel de verschillende fasen van een verkoopproces toelichten. 

Stap 1: Voorsorteren op een mogelijke verkoop

Eigenlijk begint het verkoopproces al voordat de eerste concrete stappen zijn gezet. Het proces gaat namelijk al van start vanaf het moment dat u begint na te denken over een mogelijke bedrijfsoverdracht. Dit raden wij dan ook sterk aan. Kijk eens vanuit de ogen van een koper naar uw eigen bedrijf. Hoe is bijvoorbeeld het management ingericht en is de juiste managementinformatie op voorhanden beschikbaar? De voorbereidende fase leent zich ook uitstekend om kennis te maken met potentiële kopers en adviseurs om een gevoel te krijgen bij hoe zij naar uw onderneming kijken en om wat meer gevoel te krijgen bij hoe een proces in elkaar steekt. Een koffie met een investeerder en een adviseur kan dan absoluut ook geen kwaad.

Stap 2: Verkoop voorbereiding

De eerste stap in het verkoopproces omvat het bepalen van een verkoopstrategie en het verzamelen en opstellen van de informatie die potentiële kopers nodig hebben om een beeld te krijgen van uw onderneming. Deze informatie zal in een latere fase ook de basis vormen van het indicatieve bod van potentiële kopers.

Eerst wordt de informatie op beknopte wijze gepresenteerd in een (veelal anonieme) teaser. Als deze teaser de interesse van de potentiële koper heeft gewekt wordt er na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring (NDA) een informatiememorandum met hen gedeeld. Dit document vormt als het ware de brochure met daarin de investeringspropositie voor uw onderneming. Tijdens de voorbereiding kijken we ook kritisch naar de onderneming en sorteren we voor op zaken die tijdens het boekenonderzoek mogelijk kunnen gaan opspelen, bijvoorbeeld de impact van de Coronacrisis in uw financiën. Ook gaan wij van start met onze marktanalyse. Wij brengen de huidige markt in kaart en gaan op zoek naar partijen die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn in het investeren of het overnemen van uw onderneming. Deze kopers nemen wij op in een zogenaamde longlist wat de basis vormt voor een latere shortlist. Om onszelf optimaal voor te bereiden doen wij ook onderzoek naar de partijen die wij opnemen in de longlist. Op die manier kunnen wij de partij in de volgende fase op een passende wijze benaderen.

Stap 3: Benaderen potentiële kopers

Allereerst maken wij met jullie een selectie van de partijen op de longlist. Wat overblijft is een kleinere selectie kopers: de shortlist. Vervolgens worden de partijen op de shortlist door ons benaderd. Eerst met de teaser en in het geval van wederzijdse interesse daaropvolgend het informatiememorandum. Indien deze partij daartoe voldoende aanknopingspunten ziet zal er een indicatief bod door hen worden uitgebracht. De indicatieve biedingen zullen door ons in ontvangst worden genomen welke wij vervolgens voor u inzichtelijk maken. Om de juiste partij te kiezen worden de biedingen vergeleken op aspecten zoals de prijs, (aanvullende) voorwaarden en dealzekerheid. Doorgaans wordt er één partij gekozen om op basis van exclusiviteit mee verder te onderhandelen. Met deze potentiële koper zullen wij de volgende fase van het proces inluiden.

Stap 4: Uitonderhandelen van de deal

Nadat het indicatieve bod in een intentieverklaring is uitgewerkt, begint de koper met het boekenonderzoek en de uitwerking van de definitieve koopovereenkomst. Momenteel zijn kopers extra kritisch en wordt er bijvoorbeeld doorgevraagd over de impact van de coronacrisis en hoe de onderneming hiermee destijds is omgegaan. De bevindingen en conclusies die naar voren komen in het boekenonderzoek zullen leidend zijn voor het vervolgproces. Negatieve bevindingen kunnen bijvoorbeeld hun weerslag hebben in de vorm van garanties en of vrijwaringen die de koper wenst op te nemen in de koopovereenkomst. Ook deze discussies vormen een onderdeel van de uiteindelijke onderhandeling die zal leiden tot de koopprijs. Er bestaat een mogelijkheid dat u en de koper na of tijdens deze onderhandelingen moeten constateren dat een er geen consensus zal ontstaan in de uiteindelijke transactiewaarde. In het ergste geval kan dat leiden tot het afketsen van de deal. Gelukkig is dit in de meeste gevallen niet zo. In de meeste gevallen zal er consensus worden bereikt en wordt er een finale koopovereenkomst opgesteld. In dat geval zal u de koopovereenkomst samen met de koper ondertekenen bij de notaris. De deal is daarmee definitief. Het enige dat op dat moment nog resteert is een closing diner om het glas te hebben op een succesvolle afronding.

Blijf op de hoogte van de fusie- & overnamemarkt

Wij hopen dat het voorgaande stuk u een globaal beeld heeft gegeven van hoe een verkoopproces eruit ziet. Wij moeten daarbij wel stellen dat een overnameproces in de werkelijkheid complex kan zijn en een lange periode bestrijkt. Tenslotte is iedere onderneming anders en zal een passend proces daarmee voor iedere onderneming uniek zijn. Wilt u eens sparren over de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan snel contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar uw verhaal!

About the author

Evert Everaarts

Evert is overnameadviseur en mede-oprichter van Crown.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van cookies

Om jou een prettige ervaring te bieden op onze website maken wij gebruik van enkele cookies.